QURANIN TƏLAVƏT VƏ TƏRCÜMƏSİ

:

Azərbaycan dilində Qurani Kərimin tərcüməsi ilə yanaşı ərəbcə təlavəti.

* Lütfən dinləmək üçün surələrdən birinin üzərində klik edin.

Çap

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. ƏsSəlamu ələykə ya Rəsuləllah - ƏsSəlamu ələykə ya Vəliyyəllah!